Anasayfa

Türkiye uluslararası politikada gerek jeopolitik konumu, gerekse uyguladığı politikalarla uluslararası politikada hep gündemde olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne Batıcılık ve Statükoculuk Türk dış politikasının iki temel eksenini oluşturmuştur. Ancak Türk hükümetleri Batılı müttefikleriyle zaman zaman yaşadığı sorunlar nedeniyle farklı arayışlarına girmiş, farklı eksende, farklı politika ve stratejilere yönelmiştir. Bu eksen arayışları Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Avrasya coğrafyasına yayılmış ve bu bölgelere has Yeni Osmanlıcı, Yeni İslamcı, Türkçü ve Avrasyacı düşüncelerin temelinde yeniden şekillendirilmiştir.
Gözleri buğulu, uzaklara bakarak: “Deniz kenarında yedi yıl boyunca, atılmış insan kemikleri vardı. Kargalar erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını kurarlardı. Deniz yedi yıl boyunca karpuz gibi insan kafataslarını atıyordu. Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini istemem.”diyordu sürgün kurbanı bir kadın.
Ermeni meselesi, Ermenilerin üç denizi birbirine bağlayan sınırlarda büyük bir Ermenistan devleti kurulmasını sağlamak için verilen mücadeleden ibarettir. Bunun için Machivelist bir yaklaşımla her yolu mübah gören Ermeniler, Türkiye ve Kafkasya coğrafyasında etnik temizlik ve soykırıma varan faaliyetlerde bulunmuş, bugün bu faaliyetlerini çeşitli şekillerde kamufle ederek, yaptıklarına karşılık alınan tedbirleri politika malzemesi yaparak kendilerini mağdur olarak göstermeye çalışmaktadır. Mağduriyetlerinin karşılığında batılı devletlerden mazuriyet psikolojisi ile Ermenilere pozitif ayrımcılık yapmalarını ve Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı baskı altına almalarını sağlamaya yönelmişlerdir.
Sovyetler Birliğinin yıkılışından bu yana Rusya geçen yüzyılda kaybettiği topraklara tekrar dönebilmek için büyük bir mücadeleye girmiştir. Rusya, dönüşüm sürecini tamamlar tamamlamaz tekrar güçlü bir aktör olarak Sovyet topraklarına geri dönmüş ve hesaplaşan politikalar yürütmeye başlamıştır. Hatta daha ilerisine giderek Balkanlarda, Kafkaslarda, İran’da, Pasifikte ve Güney Amerika ülkelerinde sık sık boy göstermiştir. Dolayısıyla Rusya ile Batı arasında düşük düzeyli bir çatışma başlamış, bu mücadele küreselleşen dünyanın önem verdiği her türlü değer ve sektöre yayılmıştır. Özellikle enerji oyunları bu iki tarafı sık sık karşı karşıya getirmiştir. Yeni dünyanın merkezinde yer alan enerji, her ülkenin
 1  ...


Üyelik Girişi
Takvim
Saat